05. STIP SO

Met de methode STIP bestaat er eindelijk een methode waarmee structureel aandacht kan worden gegeven aan de sociale competentie gedurende de totale schoolperiode. Dit is voor zml-Ieerlingen van essentieel belang voor het leren meedoen in de samenleving. De methode STIP is gebaseerd op een heldere leerlijn met aangepaste kerndoelen voor het Speciaal Onderwijs. De leerlijn geeft inzicht in wat haalbaar is en waar je met elke leerling aan werkt.
De leerdoelen van STIP kunnen behaald worden op 3 niveaus. Daarnaast zijn er didactische aanwijzingen voor leerlingen met autisme en ADHD. De handige brief voor thuis informeert het thuisfront over de lessen op school. STIP is bestemd voor het speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen. De kant-en-klare lespakketten en de aantrekkelijke materialen zijn ontwikkeld door de CED-groep in samenwerking met cluster 3-scholen. De leerkrachten kunnen er zo mee aan de slag! De lesstof gaat over de volgende onderwerpen:
- jezelf kennen en waarderen
- goed voor jezelf zorgen
- omgaan met gevoelens
- aardig zijn en rekening houden met elkaar
- positieve relaties
- omgaan met een taak
- hanteren van gespreks- en luistervaardigheden
In de eerste twee leerjaren zorgt de methodepop les, een blauwe koppoter, voor het aantrekkelijk en concreet maken van lesdoelen tijdens alledaagse activiteiten. De leerlingen vinden dit prachtig! In deel 3 en 4 zorgt het thema Lepelland voor een actieve inbreng van de leerlingen.

STIP SO is eveneens ontwikkeld voor het VSO. Hiermee beschikt de school over een integrale methodiek voor het SO en het VSO.
     

Klik op deze link voor een filmpje van pop ies in de praktijk: http://www.leraar24.nl/video/1478

Assortiment

Naam:STIP SO deel 5foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800005

Naam:STIP SO deel 4foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800004

Naam:STIP SO deel 2foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800002

Naam:STIP SO deel 1foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800001

Naam:STIP SO deel 3foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800003

Naam:STIP SO deel 6foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800006

Naam:STIP SO deel 7foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800007

Naam:STIP SO deel 8foto
Prijs:€ 158
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen
Bestelnummer:800008

Naam:scenarioplaten STIP SO deel 5Geen foto
Prijs:€ 39
Beschrijving:20 grote platen met het doelgedrag
Bestelnummer:800010

Naam:scenarioplaten STIP SO deel 6Geen foto
Prijs:€ 39
Beschrijving:20 grote platen met het doelgedrag
Bestelnummer:800011

Naam:leerlingpakket STIP SO deel 7foto
Prijs:€ 30
Beschrijving:portfoliomap, stripboek en beloningskaarten
Bestelnummer:800013

Naam:leerlingpakket STIP SO deel 8Geen foto
Prijs:€ 25
Beschrijving:portfoliomap en stripboek
Bestelnummer:800014

Naam:beloningskaarten Stip SO deel 7Geen foto
Prijs:€ 7
Beschrijving:De kaarten maken deel uit van het leerlingpakket deel 7, nu ook los verkrijgbaar
Bestelnummer:800017

Naam:Stripboek STIP SO deel 7foto
Prijs:€ 12
Beschrijving:Het stripboek maakt deel uit van het leerlingpakket deel 7, nu ook los verkrijgbaar
Bestelnummer:800015

Naam:Stripboek STIP SO deel 8foto
Prijs:€ 12
Beschrijving:Het stripboek maakt ook deel uit van het leerlingpakket deel 8, nu ook los verkrijgbaar
Bestelnummer:800016

Naam:portfoliomap STIP SO deel 7foto
Prijs:€ 14
Beschrijving:De portfoliomap is een onderdeel van het leerlingpakket STIP SO deel 7. Nu ook los verkrijgbaar
Bestelnummer:800018

Naam:Portfoliomap STIP SO deel 8foto
Prijs:€ 14
Beschrijving:De portfoliomap is een onderdeel van het leerlingpakket STIP SO deel 8. Nu ook los verkrijgbaar
Bestelnummer:800017

Naam:Pop Ies STIP SO, deel 1&2foto
Prijs:€ 135
Beschrijving:Pop Ies wordt geleverd in een handige draagtas
Bestelnummer:800009

Naam:attributen rollenspel STIP SOGeen foto
Prijs:€ 85
Beschrijving:De attributen voor het rollenspel bestaan uit 2 petjes, 2 shirts en een
wikkelrok
Bestelnummer:800012

© 2007 Open Vision Multimedia