Uitgeverij edu-desk
Postbus 253
7240 AG Lochem

Tel 0573 - 250 240
Fax 0573 - 250 134
info@edu-desk.nl

www.edu-desk.nl

 Fototaal deel 1 t/m 4


Wat is Fototaal?
Fototaal is een taal/leesmethode voor leerlingen die zeer moeilijk leren. Zij hebben een IQ van 35 tot 60. Leren is voor hen iets dat niet vanzelf gaat. De kracht van de methode zit hem in de foto’s. Vandaar de naam Fototaal. De leerkracht maakt samen met de leerlingen foto’s die te maken hebben met het thema van dat moment en die aansluiten bij hun leefwereld.

Taaldoelen
Met Fototaal werkt de leerkracht zowel aan de doelen voor de mondelinge en de schriftelijke taalontwikkeling. Het advies aan scholen die werken met Fototaal is om iedere dag liefst zelfs twee keer per dag aan taal te werken.

Aansluiten bij het niveau
Een ander krachtig punt van Fototaal is dat de leerkracht lesgeeft op 3 niveaus die aansluiten bij zijn groep leerlingen. De leerkracht kan stap voor stap werken aan doelstellingen die zowel aansluiten op het niveau als de leeftijd van de leerlingen. De taaldomeinen wordt bij elk deel verder uitgebreid. In deel 1 worden 4 niveaus beschreven, dit wordt opgebouwd naar 9 niveaus in deel 4. U kunt gedifferentieerd aan de slag met de niveaukaarten, dus ook een leerling van 11 jaar met een laag taalniveau kan meedoen aan de taalactiviteit met zijn leeftijdsgenoten.

Taalprojecten
Fototaal deel 1 biedt tien boeiende projecten voor kleuters. Elk project bestaat uit uitdagende taalactiviteiten rondom een thema. Voorbeelden van thema’s zijn: planten en dieren, in huis, mijn sociale omgeving en in het verkeer. Een CD met vrolijke liedjes ondersteunen de thema’s. Fototaal deel 2 biedt wederom tien projecten voor groep 3 en 4. Elk project bestaat uit 23 (mondelinge) taalactiviteiten rond een thema.
Om de aandacht van de leerlingen te vangen en te behouden biedt Fototaal een Fotokist waarin en waarop voorwerpen, passend bij het thema, gehangen, gezet en zelfs verstopt kunnen worden. Door de foto’s die u van de leerlingen in de thematische situaties maakt komen de projecten echt tot leven! Met de bijbehorende geïllustreerde plakboeken ontstaat er voor iedere leerling een persoonlijk naslagwerk.
De fotokist en de plakboeken zijn verkrijgbaar bij deel 1 en deel 2. 
Fototaal deel 3 en 4 bouwt voort op de thema’s aangepast aan de belevingswereld en leeftijd van de leerlingen. De fotokist wordt hierbij vervangen door de Taalstoel.

Technisch lezen
Fototaal deel 1 bevat lesactiviteiten voor het voorbereidend lezen. De leerlingen leren bijvoorbeeld om het eerste woord van een zin te herkennen, kijken naar plaatjes en benoemen verschillen en plakken woorden aan elkaar. Spelenderwijs werken de kinderen aan vaardigheden die later bij het lezen nodig zijn.
Daarnaast biedt Fototaal deel 2 materiaal voor het aanvankelijk leren lezen en spellen. Met behulp van kernzinnen met kernwoorden leren de kinderen in twee jaar alle letter(cluster)s. Het aanleren van de letters verloopt volgens een vaste volgorde. Eerst leren de leerlingen hoe een kernwoord eruit ziet en welk voorwerp erbij hoort. Vervolgens oefenen ze het geschreven woord. Daarna worden de nieuwe letters aangeboden en ingeoefend. Tenslotte oefenen ze met de nieuwe letters in andere woorden.
Er zijn 34 werkboekjes met steeds terugkerende oefeningen met, daarbij aansluitend, 4 leesboekjes met onder andere verhaaltjes, wisselrijtjes en –zinnen.

Om aan de individuele wensen van de verschillende scholen tegemoet te komen bieden we naast het totaalpakket van mondelinge taal én technisch lezen, ook beide onderdelen apart aan.

Thijs & Toetsie en Fototaal
Wanneer u graag thematisch werkt is er nog meer goed nieuws. Voor de doelen ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ heeft de SLO het leermiddelenpakket zml Thijs & Toetsie ontwikkeld. De thema’s van Fototaal en ‘Thijs & Toetsie leermiddelen zml’ zijn op elkaar afgestemd. In een gezamenlijke publicatie hebben de CED-groep en de SLO aangegeven hoe u beide methodes kunt inzetten bij hetzelfde thema.

   

© 2007 Open Vision Multimedia