07. Praatboeken

Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden spreken en luisteren. Een helder onderwijsleerpakket, onmisbaar bij de begeleiding van zowel jonge als oudere kinderen met spraak-/taalproblemen en/of verstandelijke handicaps. Kunnen lezen is daarbij niet noodzakelijk omdat duidelijke illustraties het geschreven woord vervangen. Jos en Femke staan centraal in de Praatboeken. De serie bevat 15 thema’s die sterk aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Enkele thema’s zijn; Dat ben ik, Vakantie, Politie en Brandweer, Eten, Wonen, Boodschappen doen. Elk Praatboek is uitgewerkt op drie niveaus. De totale serie komt daarmee op 45 afzonderlijke boeken. De drie niveaus kunnen als volgt worden gekarakteriseerd.

Niveau A
Een beginnend spreek-/taalniveau voor hen die één of twee woordzinnen kunnen gebruiken. Het luisteren en proberen mee te doen staan bij dit niveau centraal. Leeftijd tussen 4 -7 jaar. Taalontwikkelingsniveau tussen 2 en 4 jaar.

Niveau B
Een meer gedifferentieerd spreektaalniveau voor ieder die 3-, 4- en meerwoordzinnen gaan gebruiken. Het meedoen, imiteren en zelf spreken staan hier centraal. Leeftijd tussen 6 -12 jaar. Taalontwikkelingsniveau tussen 4 en 6 jaar.

Niveau C
Een meer gevorderd spreektaalniveau voor hen die langere zinnen kunnen maken. Het zelf doen en het zelfstandig verwoorden staan op de voorgrond. Leeftijd 12 -18 jaar met een taalontwikkeling die nog een achterstand vertoont.

De Praatboeken bevatten taalopdrachten en daarmee samenhangende plak-, knip-, kleuren speelopdrachten. Alle taalopdrachten zijn rijk geïllustreerd. Bij de hele serie Praatboeken is een handleiding verkrijgbaar. De Praatboeken zijn bedoeld voor leerlingen in het SO, scholen voor zeer moeilijk lerende, leerlingen in de onderbouw van de basisschool, remedial teachers en logopedisten. Elk praatboek is afzonderlijk verkrijgbaar en kost € 3,80 per stuk. De handleiding kost € 19,00. Bij aankoop van één of meerdere series gelden onderstaande prijzen.

 

titel

niveau A

niveau B

niveau C

Dat ben ik

801001 

801031 

801061 

Naar de Dierentuin

801002

801032

801062 

De Badkamer 

801003

801033

801063 

De Winter 

801004

801034 

801064 

Ziek Zijn 

801005

801035 

801065 

Vakantie 

801006

801036 

801066 

Politie en Brandweer

801007

801037 

801067 

De School 

801008

801038 

801068 

De Boerderij 

801009

801039 

801069 

December 

801010

801040 

801070 

Feest 

801011

801041 

801071 

Eten 

801012

801042 

801072 

Wonen 

801013

801043 

801073 

De Tuin 

801014

801044 

801074 

Boodschappen doen 

801015

801045 

801075 

Handleiding

801099

   
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assortiment

Naam:Praatboeken (complete serie A, B en C)foto
Prijs:€ 149
Beschrijving:de complete serie van 45 praatboeken (15 titels op 3 moeilijkheidsniveau's)
Bestelnummer:801097

Naam:Praatboeken (complete serie niveau A)foto
Prijs:€ 53
Beschrijving:De complete serie van 15 Praatboeken op niveau A
Bestelnummer:801091

Naam:Praatboeken (complete serie niveau B)foto
Prijs:€ 53
Beschrijving:De complete serie van 15 praatboeken op niveau B
Bestelnummer:801092

Naam:Praatboeken (complete serie niveau C)foto
Prijs:€ 53
Beschrijving:De complete serie van 15 praatboeken op niveau C
Bestelnummer:801093

Naam:Praatboeken (complete serie niveau A en C)foto
Prijs:€ 102
Beschrijving:de serie Praatboeken op niveau A en C (15 titels op 2 moeilijkheidsniveau's)
Bestelnummer:801095

Naam:Praatboeken (complete serie niveau A en B)foto
Prijs:€ 102
Beschrijving:de serie Praatboeken op niveau A en B (15 titels op 2 moeilijkheidsniveau's)
Bestelnummer:801094

Naam:Praatboeken (complete serie niveau B en C)foto
Prijs:€ 102
Beschrijving:de serie Praatboeken op niveau B en C (15 titels op 2 moeilijkheidsniveau's)
Bestelnummer:801096

© 2007 Open Vision Multimedia