03. Fototaal, deel 3

Fototaal is een taal/leesmethode voor leerlingen die zeer moeilijk leren. Zij hebben een IQ van 35 tot 60. Leren is voor hen iets dat niet vanzelf gaat. De kracht van de methode zit hem in de foto’s. Vandaar de naam Fototaal. De leerkracht maakt samen met de leerlingen foto’s die te maken hebben met het thema van dat moment en die aansluiten bij hun leefwereld.

Taaldoelen 
Het Fototaal werkt de leerkracht zowel aan de doelen voor de mondelinge en de schriftelijke taalontwikkeling. Het advies aan scholen die werken met Fototaal is om iedere dag liefst zelfs twee keer per dag aan taal te werken.

Aansluiten bij het niveau  
Een ander krachtig punt van Fototaal is dat de leerkracht lesgeeft op 3 niveaus die aansluiten bij zijn groep leerlingen. De leerkracht kan stap voor stap werken aan doelstellingen die zowel aansluiten op het niveau als de leeftijd van de leerlingen.

Taalprojecten 
Fototaal deel 3 biedt tien projecten voor groep 5 en 6. Elk project bestaat uit 23 (mondelinge) taalactiviteiten rond een thema. Door de foto’s die u van de leerlingen in de thematische situaties maakt komen de projecten echt tot leven! Om de aandacht van de leerlingen te vangen en te behouden maakt u bij Fototaal deel 3 gebruik van een Taalstoel waarop en waarbij voorwerpen, passend bij het thema, gehangen en gezet kunnen worden. Bij de taalactiviteiten is er aandacht voor het lezen van doeteksten. Met behulp van een powerinstructie kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag met een tekst.

Technisch lezen 
Dit onderdeel bouwt voort op de lesstof van Fototaal deel 2. Bij Fototaal lezen en spellen deel 3 ligt de nadruk op het verhogen van de leessnelheid (automatiseren) en het aanleren van nieuwe woordtypes op E3 niveau. Ook worden de leestekens aangeboden. Het aanvankelijk lezen staat centraal en waarbij het aanvankelijk spellen ter ondersteuning van het leesproces ingezet wordt. Fototaal lezen en spellen deel 3 bestaat uit 34 werkboekjes en 4 leesboekjes voor de leerlingen. Ook is er een leerkrachtmap met handleiding, lesplanners en niveaukaarten.

 

Om aan de individuele wensen van de verschillende scholen tegemoet te komen bieden we naast het totaalpakket van mondelinge taal én technisch lezen, ook beide onderdelen apart aan.

Assortiment

Naam:Fototaal deel 3 | 4 mappenfoto
Prijs:€ 885
Beschrijving:totaalpakket: 4 mappen + 4 leesboeken
Bestelnummer:816001

Naam:Fototaal deel 3 | Technisch lezenfoto
Prijs:€ 215
Beschrijving:Technisch lezen (1 map) + 4 leesboeken (onderdeel van 816001)
Bestelnummer:816004

Naam:Fototaal deel 3 | Mondelinge taalfoto
Prijs:€ 695
Beschrijving:Mondelinge taal: projecten en niveaukaarten (3 mappen)
Bestelnummer:816002

Naam:Fototaal deel 3 | Niveaukaartenmap (mondelinge taal)foto
Prijs:€ 235
Beschrijving:Mondelinge taal: niveaukaartenmap
Bestelnummer:816003

Naam:Fototaal deel 3 | Leesboek 1foto
Prijs:€ 13,75
Beschrijving:Leesboek 1 nog een keer 1 t/m barst
Bestelnummer:816021

Naam:Fototaal deel 3 | Leesboekenfoto
Prijs:€ 50
Beschrijving:Serie van alle vier leesboeken (onderdeel van 816004)
Bestelnummer:816020

Naam:Fototaal deel 3 | Leesboek 4foto
Prijs:€ 13,75
Beschrijving:Leesboek 4 nog een keer 6 t/m nog een keer 8
Bestelnummer:816024

Naam:Fototaal deel 3 | Leesboek 2foto
Prijs:€ 13,75
Beschrijving:Leesboek 2 straat t/m duw
Bestelnummer:816022

Naam:Fototaal deel 3 | Leesboek 3foto
Prijs:€ 13,75
Beschrijving:Leesboek 3 nog een keer 4 t/m stokken
Bestelnummer:816023

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 1foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 1 nog een keer 1
Bestelnummer:816101

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 2foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 2 kamt
Bestelnummer:816102

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 3foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 3 zit
Bestelnummer:816103

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 4foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 4 bril
Bestelnummer:816104

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 5foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 5 gans
Bestelnummer:816105

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 6foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 6 nog een keer 2
Bestelnummer:816106

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 7foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 7 klomp
Bestelnummer:816107

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 8foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 8 barst
Bestelnummer:816108

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 9foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 9 straat
Bestelnummer:816109

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 10foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 10 recht
Bestelnummer:816110

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 11foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 11 vla
Bestelnummer:816111

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 12foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 12 nog een keer 3
Bestelnummer:816112

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 13foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 13 hoed
Bestelnummer:816113

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 14foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 14 kleedt
Bestelnummer:816114

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 15foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 15 kraai
Bestelnummer:816115

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 16foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 16 duw
Bestelnummer:816116

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 17foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 17 nog een keer 4
Bestelnummer:816117

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 18foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 18 boomtak
Bestelnummer:816118

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 19foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 19 verhaal
Bestelnummer:816119

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 20foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 20 eitje
Bestelnummer:816120

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 21foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 21 nog een keer 5
Bestelnummer:816121

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 22foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 22 appel
Bestelnummer:816122

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 23foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 23 wanten
Bestelnummer:816123

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 24foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 24 stokken
Bestelnummer:816124

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 25foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 25 nog een keer 6
Bestelnummer:816125

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 26foto
Prijs:€ 14,5
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 26 kudde
Bestelnummer:816126

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 27foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 27 wangen
Bestelnummer:816127

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 28foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 28 keuken
Bestelnummer:816128

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 29foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 29 nog een keer 7
Bestelnummer:816129

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 30foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 30 stenen
Bestelnummer:816130

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 31foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 31 oma
Bestelnummer:816131

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 32foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 32 laatste
Bestelnummer:816132

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 33foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 33 kloppen
Bestelnummer:816133

Naam:Fototaal deel 3 | 5x werkboek 34foto
Prijs:€ 14,05
Beschrijving:5 exemplaren werkboek 34 nog een keer 8
Bestelnummer:816134

© 2007 Open Vision Multimedia