16. Zeg Nou Zelf

Zeg nou zelf wil op een speelse èn voor kinderen herkenbare wijze de sociale weerbaarheid van basisschoolkinderen bevorderen. Tevens wil het programma de leerkracht handvatten aanreiken om eventuele problemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en adequaat op te vangen. Uitgangspunt is om problemen bij kinderen te voorkomen door ze meer vertrouwen in zichzelf te geven en vaardiger te maken in het omgaan met anderen. Dat ze hun eigen gevoelens herkennen en serieus nemen. Dat ze een mening hebben en die mogen uiten. En dat ze oplossingen weten te vinden voor moeilijke situaties als bij ruzie, pesten, aanraken en bang zijn.
In de handleiding wordt ingegaan op de theoretische achtergrond en het te gebruiken materiaal door de leerkracht. De handleiding omvat acht lessen waarin de kinderen ervaring op doen met de thema’s gevoelens, eigen mening, kritiek, boos zijn, pesten, aanraken en bang zijn. Elke les heeft een vaste lesopbouw: een inleidend verhaal, een videofragment en opdrachten waar de leerkracht met instructieoefeningen en klassengesprekken bij aansluit. De handleiding is uitgebreid met een ouderbrochure en een opzet voor een ouderavond. In de ouderbrochure staan concrete suggesties voor de thuissituatie. De video Petje af voor Puk bevat acht fragmenten waarin Puk ervaringen opdoet met de thema’s. De gevoelens van Puk worden zichtbaar gemaakt door de kleur van het petje dat Puk opzet. Deze gekleurde petjes zijn werkmateriaal bij het pakket.

Assortiment

Naam:Zeg nou zelf totaalpakketfoto
Prijs:€ 115,00
Beschrijving:
Bestelnummer:810001

Naam:methodeboek Zeg Nou Zelf (deel van pakket)foto
Prijs:€ 86,00
Beschrijving:leerkrachtmap met lesbeschrijvingen, invulling ouderavonden etc.
Bestelnummer:810002

Naam:set petjes Zeg Nou Zelf (deel van pakket)Geen foto
Prijs:€ 12,00
Beschrijving:rood, geel en blauw petje om rollenspelen mee te spelen
Bestelnummer:810003

Naam:DVD Zeg Nou Zelf (deel van pakket)Geen foto
Prijs:€ 23,00
Beschrijving:
Bestelnummer:810004

© 2007 Open Vision Multimedia