06. STIP VSO

STIP, de methode voor sociale competentie krijgt een vervolg! Door de CED-groep te Rotterdam is een vervolg ontwikkeld op de STIP-methode voor het speciaal onderwijs. Per 1 november is de STIP-methode ook verkrijgbaar voor het voortgezet speciaal onderwijs. Hiermee is STIP een complete methode geworden. STIP baseert zich op de doelen uit de leerlijn sociale competentie voor 4 – 20 jarige zeer moeilijk lerenden. STIP heeft als doel dat de leerling gewenst sociaal gedrag vertoont op school, op het werk, thuis en op het dagverblijf en dat hij positieve relaties ontwikkelt met mensen uit de omgeving om zo optimaal mogelijk te functioneren in onze maatschappij. De methode STIP is speciaal ontwikkeld voor het zml-onderwijs. Met behulp van geschikte leermiddelen en werkvormen wordt een optimaal leerrendement nagestreefd.

De sterkste punten van de methode zijn:
• Planmatig werken naar einddoelen van een leerlijn
• Geselecteerde doelen rekening houdend met zowel de ontwikkelingsleeftijd als de kalenderleeftijd
• Aanbieden van de leerstof volgens een aangepaste methodiek
• Differentiatiemogelijkheden
• Een zinvolle leercontext door het inventariseren van betekenisvolle situaties voor de leerling
• Stimulerende leermiddelen en werkvormen

Elke VSO-deel bestaat uit 10 projecten, die in twee schooljaren uitgevoerd kunnen worden. De thema’s van deze projecten komen overeen met de methode FoToTaal. Elk project bestaat uit 6 weken. Per week worden twee lessen gegeven. Ieder pakket bestaat uit een les en een portfolio-opdracht. Met de portfolio-opdracht oefent de leerling om de stof in een reële situatie toe te passen.

VSO 1 Dit bestaat uit 10 projecten van 6 weken. In elk project werken de leerlingen toe naar een functionele eindactiviteit zoals een speurtocht met de klas of een modeshow. In elke eindactiviteit komen 4 leerdoelen terug. Deze doelen oefenen de leerlingen in de weken voorafgaand aan de eindactiviteit.
De leerlingen lezen voor elke les een column en begrijpen zo wat ze gaan leren en waarom het belangrijk is om aan het doel van de les te werken. In fotoverhalen of een film zien ze hoe Peter het doelgedrag kan bereiken. De leerling leert het nieuwe gedrag in kleine overzichtelijke stappen.

VSO-2 Net als bij VSO 1 werken de leerlingen in 10 projecten van 6 weken toe naar een eindactiviteit. In VSO 2 spelen de Baltons de hoofdrol. De lessen beginnen met een verhaal of mail van John of zijn gehandicapte broer Timen. In fotoverhalen en films zien de leerlingen hoe ze het doelgedrag kunnen bereiken.

VSO 3
VSO 3 bestaat uit 15 projecten. Dit zijn situaties die de leerling later in zijn dagelijks leven mee gaat maken. Denk aan bezoek ontvangen, naar een feest gaan of ziek zijn. De leerling leert om verschillende vaardigheden tegelijkertijd toe te passen. In de eerste les krijgt de leerling het overzicht van de hele situatie. In de weken erna worden onderdelen ervan uitgediept. Wanneer alle vaardigheden zijn opgefrist en geleerd, is de leerling klaar om de hele situatie in zijn geheel uit te kunnen voeren.

Situatieboek
Het situatieboek biedt een overzicht van situaties in een klas die een aanleiding vormen om aandacht te besteden aan sociale competentie. Wanneer er zich een situatie in de klas voordoet waarbij er wat te leren valt op het gebied van sociale competentie kan de leerkracht in het situatieboek een bijbehorende les opzoeken. In deze korte les, die nauwelijks voorbereidingstijd kost, kan de leerkracht direct op de situatie inspelen.

Stagedeel
Op de stage heeft een leerlingen diverse vaardigheden op het gebied van sociale competentie nodig. Zo moet de leerling zich aan afspraken houden, moet hij er verzorgd uitzien en moet hij in de pauze een sociaal praatje met collega’s kunnen maken. Het stagedeel biedt korte lessen waarmee een leerkracht tijdens een stageterugkomdag aandacht kan besteden aan één deelgebied van sociale competentie.

Klik voor een gratis proefles op de volgende link: proefles STIP-VSO. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uitgeverij edu-desk. De CED-groep verzorgt cursussen voor leerkrachten voor het lesgeven in STIP.

Assortiment

Naam:STIP VSO deel 1foto
Prijs:€ 470
Beschrijving:STIP VSO deel 1: 2 leerboeken, 1 leerstapboek, 1 DVD en 1 portfolioboek
Bestelnummer:813002

Naam:STIP VSO deel 2foto
Prijs:€ 470
Beschrijving:STIP VSO deel 2: 2 leerboeken, 1 leerstapboek, 1 DVD en 1 portfolioboek
Bestelnummer:831003

Naam:STIP VSO deel 3foto
Prijs:€ 630
Beschrijving:STIP VSO deel 3: 3 leerboeken, 1 DVD en 1 portfolioboek
Bestelnummer:831004

Naam:STIP VSO stage- en situatiedeelfoto
Prijs:€ 105
Beschrijving:stagedeel en situatieboek
Bestelnummer:831005

Naam:STIP VSO totaalpakketfoto
Prijs:€ 1595
Beschrijving:STIP VSO totaalpakket:
deel 1 (zie bestelnr. 813002)
deel 2 (zie bestelnr. 813003)
deel 3 (zie bestelnr. 813004)
stagedeel en situatieboek (zie bestelnr. 813005)
Bestelnummer:813001

Naam:STIP VSO portfolioboek deel 1foto
Prijs:€ 11
Beschrijving:portfolioboek inclusief stickervellen
Bestelnummer:813017

Naam:STIP VSO portfolioboek deel 2foto
Prijs:€ 11
Beschrijving:portfolioboek inclusief stickervellen
Bestelnummer:813018

Naam:STIP VSO portfolioboek deel 3foto
Prijs:€ 11
Beschrijving:portfolioboek inclusief stickervellen
Bestelnummer:813019

Naam:STIP VSO DVD deel 1 (los)foto
Prijs:€ 23
Beschrijving:
Bestelnummer:813008

Naam:STIP VSO DVD deel 2 (los)foto
Prijs:€ 23
Beschrijving:
Bestelnummer:813009

Naam:STIP VSO DVD deel 3 (los)foto
Prijs:€ 23
Beschrijving:
Bestelnummer:813010

Naam:STIP VSO portfolioboeken deel 1foto
Prijs:€ 95
Beschrijving:set van 10 gelijke portfolioboeken inclusief stickervellen
Bestelnummer:831011

Naam:STIP VSO portfolioboeken deel 2foto
Prijs:€ 95
Beschrijving:set van 10 gelijke portfolioboeken inclusief stickervellen
Bestelnummer:813012

Naam:STIP VSO portfolioboeken deel 3foto
Prijs:€ 95
Beschrijving:set van 10 gelijke portfolioboeken inclusief stickervellen
Bestelnummer:813013

Naam:STIP VSO portfolioboeken deel 1foto
Prijs:€ 50
Beschrijving:set van 5 gelijke portfolioboeken inclusief stickervellen
Bestelnummer:813014

Naam:STIP VSO portfolioboeken deel 2foto
Prijs:€ 50
Beschrijving:set van 5 gelijke portfolioboeken inclusief stickervellen
Bestelnummer:813015

Naam:STIP VSO portfolioboeken deel 3foto
Prijs:€ 50
Beschrijving:set van 5 gelijke portfolioboeken inclusief stickervellen
Bestelnummer:813016

Naam:STIP VSO leerstapboek deel 1foto
Prijs:€ 30
Beschrijving:leerstapboek
Bestelnummer:813006

Naam:STIP VSO leerstapboek deel 2foto
Prijs:€ 30
Beschrijving:leerstapboek
Bestelnummer:813007

© 2007 Open Vision Multimedia