15. Tuinonderhoud en Dierverzorging

Het pakket Tuinonderhoud/Dierverzorging bestaat uit een Handleiding, Binnen/Winterboek, Tuinboek en een Dierenboek. Dit programma bevat werkbladen waarop activiteiten in een serie strips worden afgebeeld. Het pakket is onderverdeeld in drie soorten activiteiten: dieren, de wintermaanden en activiteiten in het voorjaar, zomer of najaar die buiten moeten gebeuren. De diverse vaardigheden zijn nauwkeurig geanalyseerd in de achtereenvolgende deelhandelingen. Onderwerpen zijn onder andere: vogels in de tuin, een dag uit een hondenleven, planten, een kerststukje maken, zaaien, gras harken en onkruid wieden
Het team of de leerkracht kan zelf een keuze maken uit de lesideeën. die het programma Tuinonderhoud/Dierverzorging bevat. De keuze zal deels worden bepaald door de faciliteiten waarover een school beschikt. Scholen die vanwege ruimtegebrek of uit hygiënische overwegingen bijvoorbeeld geen dieren hebben zullen hun ideeën vooral selecteren uit het winter/binnenboek of het tuinboek. Ook de beschikbaarheid van gereedschap en een tuinkas, de seizoenen en het weer spelen een rol bij de selectie. Het programma biedt differentiatiemogelijkheden. Er zijn zogenaamde A-, B- en C-activiteiten (van makkelijk naar moeilijk) te onderscheiden. Het materiaal is zo uitgebreid en divers dat er zoveel mogelijk op het individu toegesneden activiteiten kunnen plaatsvinden. Niet in het minst speelt daarbij een goede notatie en registratie een belangrijke rol. In het overzicht van de strips worden naast nummer, pagina en niveau nog enkele gebruiksmogelijkheden en tips gegeven. Deze zijn zowel didactisch als inhoudelijk praktisch van aard. De didactische tips betreffen vooral suggesties voor aanvullende en ondersteunende praat-, kijk-, zoek- en doe-activiteiten. De inhoudelijke en praktische tips geven waar nodig nog wat extra aandachtspunten met betrekking tot het materiaal- en gereedschapgebruik en veiligheid. Bij een aantal strips is bij bepaalde plaatjes een extra symbool met een aanwijzing opgenomen. Dit kan een tijdsaanduiding betreffen, maar ook de gewenste temperatuur of bijvoorbeeld de hoeveelheid water aangegeven.

Assortiment

Naam:Binnen- / winterboekfoto
Prijs:€ 9,50
Beschrijving:
Bestelnummer:806001

Naam:Tuinboekfoto
Prijs:€ 9,50
Beschrijving:
Bestelnummer:806002

Naam:Dierenfoto
Prijs:€ 9,50
Beschrijving:
Bestelnummer:806003

Naam:Handleiding Tuinonderhoud en DierverzorgingGeen foto
Prijs:€ 9,50
Beschrijving:
Bestelnummer:806004

© 2007 Open Vision Multimedia